Här finns några exempel på specialbeställningar av olika slag.